Bastoon

Bastoon

Meestal wordt in een akkoord de grondtoon in de bas gelegd, dat wil zeggen dat de laagste toon gehoord wordt. Het gebeurt echter ook vaak dat een andere toon uit het akkoord de grondtoon wordt, bv. de terts of de kwint. Als de grondtoon en de bastoon niet meer overeenkomen, wordt na een schuine streep de toon genoteerd die nu de bas ligt. C/e is bv. een C-majeur met e in de bas. Als er geen schuine streep staat, ligt de grondtoon in de bas. In het akkoordsymbool C is c daarom de bas.
Voorbeeld: G/d: d –g –b (dus G majeur, g – b – d, waar d het laagst gelegd is)
Voorbeeld: F/g: g – f – a – c (dus een F majeur, f – a – c, die g in de bas heeft gekregen)

Meer weten over muziektheorie - dat kan bij Muziekonderwijs.nl - hier.

Geïnteresseerd in het leren van een bas instrument? Misschien kan (bas)gitaar docent Elias, (bas)gitaar docent Thom of contrabas en (bas)gitaar docent Cord je op weg helpen.