Beschrijving en verkoopvoorwaarden

Muziekonderwijs.nl is een muziekschool, waaraan diverse muziekdocenten verbonden zijn. Bij Muziekonderwijs.nl kun je privé-muziekles krijgen van professionele muziekdocenten, die zijn gecertificeerd volgens eisen aan opleiding, ervaring en een schoon strafblad. Onze missie is om de Nederlanders muzikaler te maken en hen de vreugde van zingen en spelen te laten ervaren.

De kosten van de lessen zijn verdeeld over vier niveaus, waarbij de prijs per uur resp. is:
  1. 1: 25 EUR per les van 60 minuten
  2. 2: 30 EUR per les van 60 minuten
  3. 3: 35 EUR per les van 60 minuten
  4. 4: 40 EUR per les van 60 minuten
Je kunt tot 10% besparen door de aankoop van een strippenkaart, waarmee de prijs per uur lager wordt.

Strippenkaart voor muziekles

De meeste van onze leerlingen kopen een strippenkaart na de eerste les. Na aankoop van de strippenkaart kan men met de docent een schema opstellen met vaste of flexibele lestijden. Hieronder zie je de voorwaarden van de strippenkaart.

Continuïteit voor docenten: Wij willen graag dat onze muziekdocenten stabiliteit en vastigheid ervaren bij het werk voor Muziekonderwijs.nl en hebben daarom een vorm van klantenbinding gecreëerd, nl. de strippenkaart. Elke strippenkaart is gebonden aan een docent en er is geen restitutie mogelijk.

Geldigheid: Alle kaarten gelden tot 12 maanden na aankoopdatum.

Tevredenheidsgarantie: Bij wisseling van docent worden er geen kosten in rekening gebracht. De strippenkaart is wel gebonden aan een docent.

Flexibiliteit: Je kunt steeds nieuwe lestijden afspreken met de docent of kiezen voor een vaste tijd.

Hoe gebruik ik Muziekonderwijs.nl?

Bij Muziekonderwijs.nl kun je een keuze maken uit onze docenten binnen jouw gebied met behulp van onze zoekmachine. Als je de juiste docent gevonden hebt, kun je die een bericht sturen. De docent neemt dan contact met je op over de mogelijke lestijden. Wanneer jij en de docent tot de afspraak van een tijd gekomen zijn, ontvang je een e-mail met een reservering, die je moet bevestigen. Als je na de eerste les wilt doorgaan, kun je een strippenkaart kopen via je account bij Muziekonderwijs.nl. Als je muziekles krijgt van een van onze docenten, kun je altijd inloggen op de Homepagina en je lestijden, de notities van je docent en berichten op het leerlingenforum bekijken/schrijven.

Betaling

Betaling van het muziekonderwijs gaat via automatische incasso op dezelfde dag dat de afspraak door de docent in ons systeem gezet wordt. Bij de aankoop van een strippenkaart kun je kiezen tussen direct betalen of deelnemen aan onze afbetalingsregeling waarbij je in drie maanden betaalt. De lessen worden altijd vooraf betaald.

Je kunt op de volgende manieren betalen: iDeal en creditkaart (VISA/Mastercard)

Muziekonderwijs.nl beveiligt al je kaartgegevens met het zogenaamde SSL (Secure Socket Layer) protocol. Dit betekent dat onbevoegden niet je kaartnummer of andere informatie kunnen aflezen tijdens de transactie. Je kaartgegevens zijn ontoegankelijk voor Muziekonderwijs.nl.

Boeking van toekomstige lestijden

Wanneer je een strippenkaart koopt, kun je nieuwe lestijden afspreken met je docent, die deze continu registreert op de website. Je krijgt altijd een bevestiging van de geregistreerde tijd en hoeveel strippen je nog over hebt op je kaart.

Zonder strippenkaart

Indien men niet wil betalen met een strippenkaart is het mogelijk om de lessen per keer te betalen. Betaling geschiedt dan via iDeal.

Terugbetaling van lessen (zonder strippenkaart)

Ingeval van terugbetaling van geld voor een geboekte les, zullen er administratiekosten in rekening gebracht worden. Dit bedrag (euro??) zal worden afgetrokken van het bedrag dat wordt terugbetaald.

Procedure voor verandering/vernieuwing van kaartnummer

Onder het tabbladbetaling kun je altijd je kaartgegevens wijzigen, als je een andere koper wil invoeren of een nieuwe kaart hebt gekregen.

Ontvangsbewijs

Je krijgt een ontvangstbewijs per e-mail iedere keer als er een bedrag is geïncasseerd.

Herroepingsrecht

De aankoop van muziekeducatie bij Muziekonderwijs.nl valt niet binnen de werkingssfeer van het herroepingsrecht, omdat Muziekonderwijs.nl een recreatieve en culturele voorziening is.

Gegevensbeleid

Om een overeenkomst met ons - Muziekonderwijs.nl - te kunnen aangaan, hebben wij de volgende gegevens van jou nodig:
  1. Naam
  2. Adres
  3. Telefoonnummer
  4. E-mailadres


Wij registreren je persoonlijke gegevens om onze dienst te kunnen leveren. Wanneer persoonsgegevens worden verzameld via onze website, zorgen we ervoor dat dit altijd geschiedt met jouw uitdrukkelijke toestemming, zodat je duidelijk bent geïnformeerd over welke informatie wordt verzameld en waarom dit gebeurt. More Music Academy B.V. is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking bij Muziekonderwijs.nl.Onze klantgegevens worden niet gecodeerd opgeslagen en evenmin verzonden of gedeeld met externe partijen. Als je geregistreerd bent bij Muziekonderwijs.nl heb je altijd het recht om bezwaar te maken tegen deze registratie. Je hebt ook recht op inzage in de informatie die over jou is geregistreerd. Deze rechten heb je ingevolge de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Eventuele vragen hierover kunnen per e-mail gericht worden aan [email protected]