Beleid gegevensverwerking

1. Inleiding

Overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens zijn wij verplicht om jou te informeren over hoe wij je persoonsgegevens verwerken en openbaar maken. Wanneer jij als leerling gebruik maakt van Muziekonderwijs.ml verzamelt en verwerkt Muziekonderwijs.nl als verantwoordelijke een aantal persoonsgegevens. • 1.1 Jij als leerling bij Muziekonderwijs.nl les kunt krijgen
 • 1.2 Jij als leerling bij Muziekonderwijs.nl goede service en relevante aanbiedingen krijgt
 • 1.3 Wij in staat zijn om onze producten en diensten ten behoeve van de leerlingen bij Muziekonderwijs.nl te verbeteren en ontwikkelen.

2. Soorten persoonsgegevens

Wanneer jij je registreert als leerling bij Muziekonderwijs.nl verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens:


 • E-mailadres
 • Toegangscode
 • Telefoonnummer
 • Adres en woonplaats
 • Gevolgde lessen
 • Aan- en afmeldingsproces betreffende ontvangen van nieuwsbrieven
 • Geëncrypteerde creditcardgegevens in verband met betaling van lesgeld

3. Doel gegevens

Wij verwerken je gegevens met de volgende doelen:


 • 3.1 Levering van muziekles
  Opdat je les kunt krijgen, worden je contactgegevens en adres doorgegeven aan de door jou gekozen docent. Je gegevens zullen nooit zonder jouw toestemming worden doorgegeven aan andere docenten.
 • 3.2 Service in verband met muziekles
  Wij gebruiken je gegevens om contact met je te kunnen opnemen en klantenservice te bieden als er vragen zijn, zodat je zeker kunt zijn dat jij de beste muziekles krijgt.
 • 3.3 Direct marketing
  Wij gebruiken je e-mailadres voor het verzenden van berichten met nieuws over Muziekonderwijs.nl en marketingdoeleinden zoals aanbiedingen van nieuwe relevante producten en promoties.
 • 3.4 Bedrijfsontwikkeling
  Wij gebruiken je gegevens voor statistische en analytische doeleinden, zodat we onze producten kunnen verbeteren en jou de best mogelijke ervaring als onze leerling kunnen bieden. Dit kan bijvoorbeeld niet-persoonlijke informatie zijn over de lengte van de lessen, enz.
 • 3.5 Naleving van de wet en andere legitieme doeleinden
  Wij gebruiken je gegevens voor: Documentatieplicht voor rechtsgrondslag, de behandeling van vragen en klachten van geregistreerde leerlingen en docenten als er conflicten ontstaan tussen leerlingen, docenten en/of Muziekonderwijs.nl, Statistisch onderzoek en inventarisatie van de commerciële muziekmarkt
 • 3.6 Betalingen
  Wij gebruiken je gegevens om te kunnen zorgen voor de uitvoering van betaling van lesgeld en veilige facturering van de diensten van Muziekonderwijs.nl.

4. Vrijwilligheid

Wanneer wij persoonlijke informatie rechtstreeks van jou verzamelen, geef je ons die persoonsgegevens vrijwillig, zodat je toegang kunt krijgen tot de diensten die wij je aanbieden. Je bent niet verplicht om ons te voorzien van persoonsgegevens, maar dat zal tot gevolg hebben dat je je niet kunt inschrijven als leerling en daardoor geen les kunt krijgen.

5. Overdracht gegevens

Soms zijn wij genoodzaakt enkele persoonsgegevens te verstrekken om het versturen van een prijs aan een wedstrijdwinnaar mogelijk te maken. In verband met de uitreiking van een eventuele prijs zullen jouw persoonsgegevens door derde partijen worden gebruikt. De rechtsgrondslag voor de overdracht van jouw persoonsgegevens is een legitiem belang van Muziekonderwijs.nl wanneer jij prijswinnaar bent.

6. Overheidssubsidie

Er kunnen persoonsgegevens verstrekt worden wanneer Muziekonderwijs.nl hiertoe verplicht wordt op wetsgrondslag of vanwege een legitiem verzoek van de overheid.

7. Externe consulenten en internationale zusterondernemingen

Met betrekking tot externe consulenten is het een legitiem belang van Muziekonderwijs.nl om extern advies in te winnen.

8. Bewaartermijn gegevens

Wij slaan je persoonsgegevens op zolang we de hierboven vermelde doelen willen verwezenlijken. De gegevens zullen echter automatisch worden verwijderd, mits wij niet waargenomen hebben dat jij als gebruiker in de afgelopen achttien maanden actief bent geweest met een van onze producten.

9. Jouw rechten

Wanneer wij je toestemming hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens, mag je die op elke moment intrekken zonder negatieve gevolgen voor jou. Dit zal echter geen invloed hebben op de verwerking of overdracht van persoonlijke informatie voorafgaand aan de intrekking van je toestemming. Je hebt - met wettelijke beperkingen – onder meer recht op:
 • Toegang tot je persoonlijke gegevens
 • Rectificatie van onjuiste persoonsgegevens
 • Verwijdering van persoonsgegevens
 • Beperking van persoonsgegevens
 • Dataportabiliteit
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van bijv. geautomatiseerde individuele beslissingen

Als je gebruik wilt maken van een of meer van de bovenstaande rechten, kun je contact opnemen met onze klantenservice.