Muziekanalyse

Muziekanalyse

Muziekanalyse kan zoveel zijn. "Analyse" is van oorsprong het Griekse woord voor "oplossing". Het betekent iets in de trant van onderzoeken van de onderdelen waaruit een ding of fenomeen bestaat.

Misschien ken je het van gedichtenanalyse bij het vak Nederlands. Hoeveel strofen en verzen heeft het gedicht? Hoe zijn rijm en ritme en wat betekent het gedicht?

Bij muziekanalyse wordt uiteraard muziek geanalyseerd. Men splitst een muziekstuk op in onderdelen en onderzoekt ze allemaal of misschien slechts een enkel aspect.

Er zijn ongelooflijk veel dingen te onderzoeken in een muziekstuk. In dit hoofdstuk kun je lezen hoe men een paar van de belangrijkste bestanddelen waaruit muziek gewoonlijk bestaat kan analyseren: vorm, harmoniek (akkoorden), melodiek, ritme/groove. Als er ook zang bij de muziek is, kun je eveneens de tekst analyseren en de relatie daarvan tot de muziek.