Alteraties

Sommige tonen in het akkoord kunnen gealtereerd (gewijzigd) worden. Dat wil zeggen dat een van de tonen een halve toon verhoogd of verlaagd wordt. Dat wordt aangegeven met respectievelijk een # of een b.

Een C(#9) is dus een C9, waarbij alleen de 9 een halve toon verhoogd is. En in een C(b9) is de 9 een halve toon verlaagd. De haakjes zijn ervoor om twijfel te voorkomen over waar een # of een b bij hoort. Een C#9 is een'cis-negen', dus met de grondtoon cis, terwijl een C(#9) een 'c-kruis- negen' is, dat wil zeggen met grondtoon C.

Wij kunnen niet alle akkoorden met alle alteraties doornemen. Daarom volgt hieronder een lijst met de tonen die omhoog of omlaag gealtereerd kunnen worden. Daarna kun je meer lezen over de meest toegepaste gealtereerde akkoorden, namelijk het halfverminderde, het verminderde en het vergrote akkoord.


Welke tonen kunnen gealtereerd worden?

Deze tonen kunnen goed gealtereerd worden:

  • Kwint (# en b)

  • None (9) (# en b)

  • Undecime (11) (alleen #)

  • Terts-decime (13) (alleen b)

Deze tonen kunnen nooit gealtereerd worden:

  • Grondtoon

  • Terts

  • Sext

  • Septiem (alleen in dimakkoorden, waar ze een halve toon omlaag gealtereerd wordt)


m7b5 / ø / Het halfverminderde akkoord

Het halfverminderde akkoord is een m7 akkoord, waarbij de kwint is verlaagd. Daarom wordt het ook een m7b5-akkoord genoemd, uitgesproken 'mineur-zeven- b-vijf'. Het heeft ook zijn eigen teken, namelijk ø. Als je ø schrijft, hoef je niet gelijktijdig te vermelden dat het een mineurakkoord is, omdat je dit al weet door het ø-teken.
Voorbeeld:
Cø/Cm7b5: c – es – ges – Bb
Voorbeeld:
Aø/Am7b5: a – c – es – g


dim / ° / Het verminderde akkoord

In het halfverminderde akkoord was het alleen de kwint die verminderd werd. In een verminderd akkoord zijn het zowel de kwint (5) als de septiem (7). Vaak wordt een verminderd akkoord een dimakkoord genoemd. Dit kan gesymboliseerd worden door toevoeging van 'dim' of het teken °.
Voorbeeld:
C°/Cdim: c – es – ges – bes'es
Voorbeeld:
A°/Adim: a – c – es – ges


#5 /aug / + / Het vergrote akkoord

Het vergrote akkoord is een majeurakkoord, waarin de kwint een halve toon verhoogd is. Dit wordt gesymboliseerd door toevoeging van #5 of aug of +. Aug is de afkorting van 'augmented', wat 'vergroot' betekent. De kwint is vergroot door er een # voor te zetten.
Voorbeeld:
Caug/C(#5)/C+: c – e – gis
Voorbeeld:
Aaug/A(#5)/A+: a – cis – eis (dezelfde toon als f!)

Ben jij ook geïnteresseerd in muziektheorie? Bekijk alle muziektheorie docenten.

Wil je deze theorie toepassen in de praktijk? Vind de muziekles die het beste bij jou past!