Nuno T. M.

Geeft les in het Nederlands, Engels, Spaans, Catalaans en Portugees
Geeft kinderen les vanaf 6 jaar
Geeft les in het Nederlands
Bevoegd docent in piano, bass guitar, contrabas, compositie, basgitaar, bas, bass, contrabas, composition
Vanaf 24,00 EUR / 30 min. exclusief BTW

De prijs is inclusief 20% korting op een cursus.

Reageert in 2 uur. en 25 min.

Locatie

Online

Bij docent

2511AW Den Haag

Bij leerling

0 - 8 EUR

Nuno tags

Geeft les in het Nederlands, Engels, Spaans, Catalaans en Portugees
Geeft kinderen les vanaf 6 jaar
Geeft les in het Nederlands
Vanaf 24,00 EUR / 30 min. exclusief BTW

De prijs is inclusief 20% korting op een cursus.

Reageert in 2 uur. en 25 min.

Over Nuno T. M.

(For English scroll down)

Hi, Ik ben afgestudeerd als Master of Music aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en ik heb meerdere projecten als componist/arrangeur en bassist. Naast een actief leven als muzikant, ben ik docent piano, basgitaar/contrabas, compositie en muziektheorie en ik geef daarin les aan leerlingen van alle niveaus en leeftijden. Online lessen is ook mogelijk!


Piano:
Voor beginners of gevorderden maak ik gebruik van de pianomethode: Microjazz (R&B/Pop & Harmony!)
Microjazz heeft ook een online audio (meespelen), zodat je de stukken ook thuis kunt spelen met de begeleiding-online audio.

We bespreken waar je muzikale voorkeur ligt en welke kant we op gaan. In elk geval staat spelplezier voorop!

De lessen zijn voor alle niveaus en leeftijden. Online lessen is ook mogelijk via het online portal van Muziekonderwijs!


Basgitaar of Contrabas:
Je speelt groovy baslijnen: Pop/Funk, Latin/Jazz! Voor de contrabas kun je kiezen voor Klassiek of Latin/Jazz.
We bespreken waar je muzikale voorkeur ligt en welke kant we op gaan. In elk geval staat spelplezier voorop!

Alle basmethoden die ik gebruik hebben ook een online audio (meespelen), zodat je de stukken ook thuis kunt spelen met de begeleiding-online audio: Pop/Funk, Latin/Jazz, of Klassiek.

De lessen zijn voor alle niveaus en leeftijden. Online lessen is ook mogelijk via het online portal van Muziekonderwijs!


Compositie:
Leer jouw creatieve ideeën vertalen naar muziek! Tijdens deze lessen leer je compositietechnieken (klassiek of pop/jazz, enz.), om je eigen composities te maken en/of te verbeteren.

We bespreken waar je muzikale voorkeur ligt en welke kant we op gaan. In elk geval staat spelplezier voorop!

De lessen zijn voor alle niveaus en leeftijden. Online lessen is ook mogelijk via het online portal van Muziekonderwijs!


Muziek Theorie:
Je kunt een of beide van de volgende vakken kiezen: Harmonie (akkoorden/toonladders, tonaliteiten/progressies, modulaties, enz.) en/of Solfège (ritme/auditieve vaardigheden, toonhoogte/zicht-lezen)

De methode die ik gebruik heeft ook een online audio (meespelen), zodat je de stukken ook thuis kunt spelen/zingen met de begeleiding-online audio: Klassiek en/of pop/jazz, enz. In elk geval staat spelplezier voorop!

De lessen zijn voor alle niveaus en alle leeftijden. Online lessen is ook mogelijk via het online portal van Muziekonderwijs!


ENGLISH:

Hi, I graduated as a Master of Music at the Royal Conservatory in The Hague and I have several projects as a composer/arranger and bass player. Besides an active life as a musician, I teach piano, bass guitar/contrabass, composition and music theory to students of all levels and ages; in English, Spanish, Catalan or Portuguese. Online lessons are also possible!


Piano:
For beginners or advanced, I use the piano method: Microjazz (R&B/Pop & Harmony!)
Microjazz also has an online audio (play along), so you can also play the pieces in your house, play along with the online audio.

We discuss what your musical preferences are and which way we go. In any case, fun is paramount!
The lessons are for all ages and levels, and are taught in English, Spanish, Catalan or Portuguese.

Online lessons are also possible via online portal of Muziekonderwijs!


Bass guitar or Contrabass:
You’ll play groovy bass lines: Pop,/Funk, Latin/Jazz! For the contrabass you can choose Classical or Latin/Jazz.
We discuss what your musical preferences are and which way we go. In any case, fun is paramount!

All the bass methods that I use also have an online audio (play along), so you can also play the pieces in your house, play along with the online audio: Pop/Funk, Latin/Jazz, or Classic.

The lessons are for all ages and levels, and are taught in English, Spanish, Catalan or Portuguese.
Online lessons are also possible via the online portal of Muziekonderwijs!


Composition:
Learn to translate your creative ideas into your music! During these lessons you learn composition techniques to create your own compositions or to improve them.

We discuss what your musical preferences are and which way we go. In any case, fun is paramount!
The lessons are for all ages and levels, and are taught in English, Spanish, Catalan or Portuguese.

Online lessons are also possible via online portal of Muziekonderwijs!


Music Theory:
You can choose one or both of the following subjects: Harmony (chord / scales, tonalities / progressions, modulations, etc.); Solfège (rhythm/aural skills, pitch/sight-reading, etc.)

The method I use also has an online audio (play along), so you can also practise in your house, play/sing along with the online audio: Classical and/or Jazz music theory!

The lessons are for all ages and levels, and are taught in English, Spanish, Catalan or Portuguese.
Online lessons are also possible via online portal of Muziekonderwijs!

Nuno tags

Geeft les in het Nederlands, Engels, Spaans, Catalaans en Portugees
Geeft kinderen les vanaf 6 jaar
Geeft les in het Nederlands

Flexibel

Onze manier van lesgeven is flexibel. Zo kun je o.a. zowel wekelijks als sporadisch lessen inplannen met jouw docent.

Hoge kwaliteit

Muziekonderwijs werkt alleen met muzikanten die een Conservatorium of muziekopleiding hebben afgerond óf die deze opleiding nog volgen.

Handige chat

Een les kun je afspreken met je docent via je inbox. De docent zet de afgesproken les vervolgens in je agenda en daarna kun je betalen via de link op je dashboard!

Mensen die deze docent hebben bekeken, bekeken ook

Muziekonderwijs.nl | Gemaakt met liefde voor muziek | Musikk-undervisning.no | Musikundervisning.dk | MusicTutors.co.uk | Blog | Artikelen | Founder