Muziekles op OBS de Sterrensteen
Vind de juiste docent door hieronder te zoeken

Hoge kwaliteit

Slimme chat

Flexibel

Muziekles op OBS de Sterrensteen

OBS de Sterrensteen heeft een samenwerking met Muziekonderwijs.nl. Vanaf nu is het voor alle kinderen mogelijk om piano-, bas-, gitaar en/of drumlessen te volgen op OBS de Sterrensteen. De lessen vinden plaats buiten de reguliere schooltijden. Muziekonderwijs.nl is het grootste online muzieklesplatform in Nederland en hier vind je het muziekonderwijs wat bij jou past.

OBS de Sterrensteen heeft een samenwerking met Muziekonderwijs.nl. Vanaf nu is het voor alle kinderen mogelijk om piano-, bas-, gitaar en/of drumlessen te volgen op OBS de Sterrensteen. De lessen vinden plaats buiten de reguliere schooltijden. Muziekonderwijs.nl is het grootste online muzieklesplatform in Nederland en hier vind je het muziekonderwijs wat bij jou past. Je kunt je meteen aanmelden voor jouw favoriete les bij onze docenten hierboven. Aanmelding Ga naar de profiel van de docent en druk op stuur bericht in rechter hoek. Hier is het van belang dat jij je profiel volledig afmaken om de contact goed te leggen met de docent. Met de eerste bericht aan de docent heb jij ook gelijk een chat gestart en kunnen ook gelijk alles afspreken qua les-wensen en tijden. Betaling Voor betalingen stuurt de docent een betalingslink op - deze is te zien in je profiel en in jouw email berichten. Lesrooster Wanneer jouw aanmelding voor de muzieklessen binnen zijn bij Muziekonderwijs.nl maken de docent de rooster. In de chat op Muziekonderwijs.nl kan jij makkelijk tijden afspreken met onze docent. Let op: De aanmelding en betaling zijn bindend voor het gehele lesverloop. Heb je vragen? Wij horen graag van je! Telefoon: 06 12 15 15 83 of stuur ons jouw vraag via e-mail: info@muziekonderwijs.nl
Met vriendelijke groet, Het Muziekonderwijs.nl team.
Muziekonderwijs.nl | Gemaakt met liefde voor muziek | Musikk-undervisning.no | Musikundervisning.dk | MusicTutors.co.uk | Blog